Agata Wrzecińska Sarapata

Detektyw Agata Wrzecińska Sarapata posiada piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu jedną z wiodących kancelarii adwokackich na południu Polski.
Ten okres zaowocował wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów z zakresu spraw rodzinnych, małżeńskich, majątkowych i kryminalnych, które obejmowały swoim zakresem nie tylko właściwość sądów rejonowych czy okręgowych, ale również apelacyjnych, a także Sądu Najwyższego.
Dzięki temu, w prowadzonej obecnie działalności, detektyw Agata Wrzecińska Sarapata potrafi już na poziomie wstępnej rozmowy z klientem właściwie zdiagnozować problem, określić sposób jego rozwiązania a dalej, odpowiednio przygotować materiały w formie sprawozdania, do przeprowadzenia postępowania przed sądem lub organami administracji, względnie uniknięcia sprawy na drodze procesowej.
Detektyw Kraków-Żywiec-Bielsko
Obecna działalność biura opiera się również na wykorzystaniu potencjału wspierających jego działalność licencjonowanych detektywów z wieloletnim stażem, którzy wywodzą się z szeregów funkcjonariuszy służb specjalnych, szkolonych przez krajowe oraz zagraniczne ośrodki szkoleniowe.
Ostatnim filarem podtrzymującym i gwarantującym firmie skuteczne działanie jest nowoczesny sprzęt techniczny przeznaczony do prowadzenia obserwacji, rejestracji obrazu i dźwięku, a także zaawansowane systemy przetwarzania utrwalonych informacji. Prowadzimy nasze działania na terenie Krakowa, Żywca, Bielska-Białej, ale również na terenie całej Polski.

„Zbrodnia może być dziełem sztuki.
Detektyw może być artystą.”

– Agatha Christie

Oferta

Sprawy obyczajowe

Jeśli zachowania Twojego partnera wydają Ci się dziwne, wskazujące na niewierność i nielojalność lub przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmujemy działania operacyjne, w celu weryfikacji i ustalenia danych personalnych, miejsca pobytu osób podejrzewanych.
W trakcie prowadzenia działań, informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych, fotografii, zapisów audio i video, które stanowią pełną dokumentację w sprawie, którymi można posłużyć się w sądzie jako dowodem w sprawie lub zostawić dla własnej dyspozycji, na własne potrzeby.
Prowadzone działania w zakresie spraw rozwodowych, majątkowych, mających na celu ustanowienie opieki nad małoletnim, są przede wszystkim ukierunkowane na wsparcie czynności podejmowanych przez pełnomocników, na każdym etapie postępowania, tak przedsądowego jak i sądowego.

Raport osobowy

Raport osobowy, wykonywany w celu ustalenia faktycznej sytuacji osoby/podmiotu.
Zawiera on informacje pozyskane z istniejących systemów ewidencji i przetwarzania danych, do których można zaliczyć:
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Operatorów telefonii stacjonarnych i GSM
 • Polskie Książki Telefoniczne
 • Ogólnokrajowy Spis Abonentów
 • Zasoby internetowe – sprawdzamy m.in. wszelkie powiązane strony internetowe, portale handlowe, pożyczkowe, listy dłużników i Giełdy Wierzytelności

Wywiad

Wywiad detektywistyczny, którego celem jest ustalenie pełnej sytuacji majątkowej osoby/podmiotu ze wskazaniem możliwości np. windykacji
W ramach tej formy pozyskiwania informacji sprawdzane są dokładnie wszelkie dostępne źródła informacji np. bazy danych, organy rejestrowe właściwe dla sprawdzanego podmiotu.
Przeprowadzenie takiego wywiadu ma pozwolić na otrzymanie całościowego obrazu osoby/podmiotu, pozyskanie informacji na temat faktycznego przedmiotu działalności, oraz wielkości podmiotu, historii działalności i zachowań płatniczych, poznanie zachowań podmiotu wobec kontrahentów oraz np. faktycznych przyczyn ewentualnych opóźnień w płatnościach, otrzymanie informacji na temat majątku, posiadanych ruchomości i nieruchomości przez podmiot i jej właścicieli.

Wywiad gospodarczy

Ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, przedmiotu i zakresu oraz skali prowadzonej działalności, powiązań finansowo-gospodarczych, ustalenie rynkowego statusu firmy na tle konkurencji, ustalenie ewentualnych symptomów zagrożenia dla prowadzenia działalności, standardu lokalu, liczby zatrudnionych, potencjalnego majątku (w biurze/magazynach, samochody firmowe itp.) kontrahentów, ustalenie danych dotyczących zabezpieczenia logistycznego, oraz inne istotne informacje o stanie majątku członków władz i zarządów spółek oraz innych istotnych informacji o badanym podmiocie lub osobach go reprezentujących, a także osobach fizycznych z nim powiązanych.

Analiza wiarygodności

Ustalenie powiązanych i zależnych spółek oraz ich powiązań finansowo-gospodarczych i przedmiotu działalności, sprawdzenie osób reprezentujących podmioty, obiegowych opinii na lokalnym rynku – tzw. „wizerunek” firmy (z uwzględnieniem kierownictwa/właścicieli), lokalnej pozycji firmy, rynkowego statusu firmy na tle konkurencji oraz istotnych informacji o badanym podmiocie i/lub osobach prawnych.

Weryfikacja danych

Weryfikacja danych z rzeczywistym stanem faktycznym, zawartych dokumentach w KRS, GUS, Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, Agencji Rynku Rolnego i innych.

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Ustalenie danych adresowych, meldunkowych, miejsca pobytu osoby fizycznej oraz innych danych pozwalających na identyfikację osoby zaginionej lub ukrywającej się.

Analiza DNA

Wykonywanie analizy DNA poprzez współpracujące z nami laboratorium.

Inne

Wskazanie miejsc pobytu spadkobierców, ustalenie ich danych adresowych, meldunkowych oraz miejsca pobytu.
Poszukiwanie konkretnych składników majątku stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Zleceniodawcy jak również potencjalnych składników majątku, w tym wyprowadzonych z majątku na rzecz osób trzecich, ustalenia z zakresu prawa własności nieruchomości (udokumentowanie/uprawdopodobnienie), ustalenie faktycznych źródeł dochodów.
Audyt zewnętrzny procesów i procedur firmowych pod względem defraudacji, kradzieży, nadużyć finansowych w działach operacyjnych, administracji, zakupów.
Wewnętrzne dochodzenia, prowadzone w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń w firmie lub zakładzie, mogące przybierać formę infiltracji lub penetracji środowiska pracowników, a także zewnętrznej prowokacji.

Cennik

 • 1 godzina obserwacji

  – 150 zł.

 • 1 dzień obserwacji

  – 1200 zł.

 • Ustalenia stanu majątkowego dłużnika

  – w zależności o stopnia złożoności sprawy.

 • Analiza stanu majątkowego oraz kondycji przedsiębiorstwa

  – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego siedziby.

 • Przeprowadzenie wywiadu detektywistycznego

  – w zależności od stopnia złożoności sprawy.

 • Ustalenie miejsca zamieszkania osoby

  – od 3000 zł.

 • Ustalenie miejsc zamieszkania spadkobierców

  – w zależności od ilości osób, od 3000 zł.

 • Analiza nagrania audio, zamiana rozmowy na tekst

  – 150 zł za każde 6 minut nagrania.

 • Przeszukanie pojazdu pod kątem zainstalowanego podsłuchu lub lokalizatoria

  – 500 zł.

 • Przeszukanie pomieszczenia pod kątem zakamuflowanego monitoringu lub podsłuchu

  – w zależności od charakteru i wielkości pomieszczenia – od 500 zł.

 

” – Niemożliwe! Niemożliwe!
To słowo dla mnie nie istnieje.
Im coś jest bardziej niemożliwe,
tym wnikliwiej należy je zbadać.”

– Agatha Christie

Kontakt

Biuro detektywistyczne AGATHA

ul. M.Michałowicza 46/2
43-300 Bielsko-Biała

Kom. 666 035 910
Kom. 602 290 479

e-mail: agata@marlowe.eu

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza